Literatura żydowska : 1946-1992 : bibliografia w wyborze / oprac. Grażyna Chłodnicka ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie.