Kultura koszalińska : almanach 2006 / [kol. red. Zdzisław Pacholski przewodn. et al.].
 
Źródła do historii Koszalina. Zeszyt II / red. Joanna Chojecka.