Kultura koszalińska : almanach 2005 / [kol. red. Zdzisław Pacholski - przewodn. et al.].
 
Źródła do historii Koszalina. Zeszyt I