Rozprawa o metodzie - sztuka dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach

Kategoria: Audiobooki
|| Wprowadzono:
|| Odsłony: 29
Rozprawa o metodzie - sztuka dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach

Kartezjańska „Rozprawa o metodzie” to jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych dzieł w nowożytnej historii. Traktat francuskiego uczonego, w którym pojawia się słynna maksyma „cogito, ergo sum” („myślę, więc jestem”), odegrał bowiem znaczącą rolę w kształtowaniu nowoczesnej myśli naukowej.

Autor prezentuje w nim swoją koncepcję poznania i odkrywania prawdy, a także przybliża opracowane przez siebie zasady krytycznego myślenia. „Rozprawa o metodzie” skupia się również na filozofii przyrody oraz oddzieleniu ducha od materii. Kartezjusz przedstawia w niej swoje zasady dociekania prawdy, odrzucając wątpliwości i kwestionując własne zmysły. Celem jego podejścia jest osiągnięcie pewności wiedzy, która nie może być podważona.

Autor: Kartezjusz
Lektor: Roch Siemianowski
Rok wydania: 2024
Wydawnictwo: Heraclon International - Storybox.pl
Liczba płyt: 1
Źródło opisu: https://www.audiobook.pl