Koszalińska Biblioteka Publiczna wypełnia zadania biblioteki powiatowej powierzone przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Na terenie powiatu funkcjonuje 28 placówek bibliotecznych, w tym 5 bibliotek gminnych, 3 biblioteki miejsko-gminne i 20 filii bibliotecznych. Biblioteka w Koszalinie realizuje zadania powiatowe przez działalność instrukcyjno-metodyczną, w tym organizację szkoleń i konferencji oraz indywidualny instruktaż. Organizuje też wiele imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym, w tym konkursy plastyczne, literackie, recytatorskie, a także spotkania autorskie z gwiazdami polskiej literatury dziecięcej i dla dorosłych. Promuje też działalność podległych bibliotek w powiecie, województwie i kraju.