Wszelkich informacji dotyczących zwrotu przetrzymanych książek oraz wysokości kar udzieli

Pani Marzena Błażejewicz (III piętro, pokój 15)

tel. 94 348 15 68

Dni przyjmowania interesantówGodziny
wtorek 10:00-12:00
środa 10:00-12:00
czwartek 10:00-12:00
piątek 10:00-12:00

Komisja Odwoławcza ds. zobowiązań czytelniczych wobec KBP

Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r. dyrektor KBP powołał do życia Komisję Odwoławczą do spraw zobowiązań czytelniczych wobec Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.

Do jej właściwości należy m.in. (fragment regulaminu):

  • rozpatrywanie wniosków czytelników o umorzenie nalezności pieniężnej za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • wydawanie opinii w oparciu o analizę posiadanej dokumentacji przedstawionej przez czytelnika oraz będącej w posiadaniu biblioteki,
  • przedstawianie Dyrektorowi Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w formie pisemnej podjętej opinii w celu ostatecznej akceptacji.

Pełny tekst regulaminu znajduje się tutaj, wzór wniosku i oświadczenia można pobrać klikając na umieszczonej niżej załączniki.

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Druk wniosku o umorzenie kary 1528
Druk oświadczenia o dochodach 666