Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem windykacji wierzytelności należących do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela (tekst zawiera w załączeniu wniosek o umorzenie/odłożenie terminu spłaty/rozłożenie na raty wierzytelności).

Czytelnicy, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty oraz zwrotu materiałów bibliotecznych, powinni dokonać zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz dokonać opłaty za ich przetrzymanie.

Wpłaty zaległości można dokonać bezpośrednio w placówkach bibliotecznych, w kasie wierzyciela (Koszalin, pl. Polonii 1) lub na rachunek bankowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej:

36 1090 1711 0000 0001 0662 9299

 w tytule wpłaty podając numer ID czytelnika (wskazany w piśmie) wraz z dopiskiem „opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych”.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zwrotu przetrzymanych książek oraz wysokości kar otrzymają Państwo w Bibliotece Głównej (plac Polonii 1) na III piętrze, w pokoju nr 25.

tel. 94 348 15 61

Dni przyjmowania interesantówGodziny
wtorek 10:00-12:00
środa 10:00-12:00
czwartek 10:00-12:00
piątek 10:00-12:00