Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Koszalina od 1947 roku. Jesteśmy największą na Pomorzu Środkowym biblioteką publiczną. Użytkowników obsługujemy za pośrednictwem 10 filii rozmieszczonych na terenie Koszalina oraz Biblioteki Głównej mieszczącej się na placu Polonii 1. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na promocji czytelnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Naszym użytkownikom oferujemy usługi z zakresu wypożyczania oraz udostępniania księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, dydaktycznego oraz literatury pięknej. Dysponujemy obszernym zbiorem czasopism bieżących oraz archiwalnych, dokumentów z życia społecznego Koszalina oraz regionu, audiobooków, kaset magnetofonowych, płyt oraz zbiorów multimedialnych. Czytelnicy mogą korzystać z nieodpłatnego dostępu do Internetu oraz bazy aktów prawnych LEX. Świadczymy usługi wynajmu sal konferencyjnych.

Nasza oferta kulturalno-edukacyjna jest skierowana jest do odbiorców dóbr kultury w każdym wieku. Organizujemy cały szereg spotkań autorskich, promocji książek, konkursów, happeningów, koncertów, festiwali, wykładów, prelekcji, konferencji, warsztatów i kursów. Podejmujemy współpracę z innymi instytucjami kultury i oświaty, towarzystwami i stowarzyszeniami, które chcą być partnerami w udostępnianiu współczesnego dorobku intelektualnego. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi.

Wszystkie istotne informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Koszalińskiej Biblioteki Publicznej można znaleźć pod odpowiednimi przyciskami menu nawigacyjnego. Biblioteka oferuje:

  • księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, dydaktyczny, literaturę piękną,
  • czasopisma bieżące i archiwalne,
  • dokumenty z życia społecznego Koszalina i regionu,
  • "książki mówione", kasety magnetofonowe do nauki języków obcych,
  • kasety wideo, płyty, zbiory multimedialne,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • odpłatne usługi introligatorskie i kserograficzne,
  • wynajem sal konferencyjnych,
  • projekcje filmowe odbywające się w sali konferencyjno-kinowej,
  • w budynku głównym: nieodpłatny dostęp do Internetu (wyłącznie w celach edukacyjnych) i bazy aktów prawnych LEX oraz pakietu MS OFFICE. Filie oferują dostęp do Internetu nieodpłatnie (wyłącznie w celach edukacyjnych). Ponadto w Czytelni Głównej można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu, wystarczy posiadać własnego laptopa wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej (WI-FI).


Dane statystyczne KBP*

 Budynek główny BibliotekiFilieRazem
Czytelnicy 4.665 13.694 18.359
Wypożyczenia 151.324 270.674 421.998
Ilość odwiedzin 95.510 169.398 264.908
Zakup książek 3.078
6.246 9.324


Zbiory Biblioteki ogółem: 450.303, w tym*

 Biblioteka główna
FilieRazem
Książki 216.196 139.309 355.505
Roczniki czasopism 20.557 0 20.557
Zbiory specjalne ogółem: 74.241, w tym
Płyty analogowe 9.290 0 9.290
Płyty kompaktowe (CD)
w tym audiobooki
8.890, w tym 3.127 tytułów audiobooków 0
0
8.890
Kasety z „książką mówioną” 26.272, w tym 2.089 tytułów 0 26.272
Kasety wideo 1.037 0 1.037
Płyty DVD 273 0 273
Dokumenty życia społecznego 21.029 0 21.029
Ekslibrisy 4.167 0 4.167
Dokumenty elektroniczne 12 0 12

* Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.