Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Koszalina od 1947 roku. Jesteśmy największą na Pomorzu Środkowym biblioteką publiczną. Użytkowników obsługujemy za pośrednictwem 10 filii rozmieszczonych na terenie Koszalina oraz Biblioteki Głównej mieszczącej się na placu Polonii 1. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na promocji czytelnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Naszym użytkownikom oferujemy usługi z zakresu wypożyczania oraz udostępniania księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, dydaktycznego oraz literatury pięknej. Dysponujemy obszernym zbiorem czasopism bieżących oraz archiwalnych, dokumentów z życia społecznego Koszalina oraz regionu, audiobooków, kaset magnetofonowych oraz płyt. Czytelnicy mogą korzystać z nieodpłatnego dostępu do Internetu. Świadczymy usługi wynajmu sal konferencyjnych.

Nasza oferta kulturalno-edukacyjna jest skierowana jest do odbiorców dóbr kultury w każdym wieku. Organizujemy cały szereg spotkań autorskich, promocji książek, konkursów, happeningów, koncertów, festiwali, wykładów, prelekcji, konferencji, warsztatów i kursów. Podejmujemy współpracę z innymi instytucjami kultury i oświaty, towarzystwami i stowarzyszeniami, które chcą być partnerami w udostępnianiu współczesnego dorobku intelektualnego. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi.

Wszystkie istotne informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Koszalińskiej Biblioteki Publicznej można znaleźć pod odpowiednimi przyciskami menu nawigacyjnego. Biblioteka oferuje:

  • księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, dydaktyczny, literaturę piękną,
  • czasopisma bieżące i archiwalne,
  • dokumenty z życia społecznego Koszalina i regionu,
  • „książki mówione”, kasety magnetofonowe do nauki języków obcych,
  • filmy na kasetach wideo i płytach DVD, płyty z muzyką i audiobooki,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • odpłatne usługi introligatorskie i kserograficzne,
  • wynajem sal konferencyjnych,
  • projekcje filmowe odbywające się w sali konferencyjno-kinowej,
  • w budynku głównym: nieodpłatny dostęp do Internetu (wyłącznie w celach edukacyjnych) i pakietu MS OFFICE. Filie oferują dostęp do Internetu nieodpłatnie (wyłącznie w celach edukacyjnych). Ponadto w Czytelni Głównej można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu, wystarczy posiadać własnego laptopa wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej (WI-FI).

Dane statystyczne KBP*
WartośćBudynek główny BibliotekiFilieRazem
Czytelnicy 4.018 11.441 15.459
Wypożyczenia 95.607 246.369 341.976
Ilość odwiedzin 73.242 137.793 211.035
Zakup książek 3.078
4.718 7.796

Zbiory Biblioteki ogółem: 437.865, w tym*
ZbioryBiblioteka główna
FilieRazem
Książki 203.498 138.968 342.466
Roczniki czasopism 19.348 0 19.348
Zbiory specjalne ogółem: 76.051, w tym
Płyty analogowe 9.307 0 9.307
Płyty kompaktowe (CD)
w tym audiobooki
12.050, w tym 5.417 tytułów audiobooków 0
0
12.050
Kasety z „książką mówioną” 24.600, w tym 1.938 tytułów 0 24.600
Kasety wideo 686 0 686
Płyty DVD 933 0 933
Dokumenty życia społecznego 20.210 0 20.210
Ekslibrisy 4.167 0 4.167
Dokumenty elektroniczne 4 0 4
* Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.