19 czerwca 2019 roku na terenie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej powstał związek zawodowy. W skład Zarządu Organizacji Zakładowej nr 16-056 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie wchodzą:

  • Justyna Grzegorczyk - p.o. przewodniczącej
  • Aleksandra Perzyńska - wiceprzewodnicząca
  • Anna Kowal – skarbniczka
  • Aleksandra Panek - sekretarz
  • Marta Tomaszewska – członkini
  • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  • Barbara Lorenc-Rymarczyk – przewodnicząca
  • Małgorzata Weiss – członkini
  • Mariola Wiedro – członkini

Celem Związku jest reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej nr 16-056 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie. Siedziba Organizacji mieści się w budynku głównym KBP przy pl. Polonii 1 w Koszalinie.