Dział Nr telefonu
Centrala - portiernia 94 348 15 40
Dyrekcja - sekretariat 94 348 15 50
Dział Finansowo-Księgowy  
- Główna księgowa 94 348 15 53
- Kasa 94 348 15 57
Dział Administracyjno-Gospodarczy 94 348 15 52
Dział Informacyjno-Bibliograficzny  
- Informatorium 94 348 15 70
- Czytelnia regionalna 94 348 15 64
Dział Udostępniania Zbiorów 94 348 15 44
Oddział Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Głównej  
- Wypożyczalnia książek, czytelnia 94 348 15 70
- Wypożyczalnia międzybiblioteczna 94 348 15 47
Mediateka 94 348 15 69
Rozliczenie z czytelnikami 94 348 15 61
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 94 348 15 48
94 348 15 49
- kierownik 94 348 15 56
Dział Promocji 94 348 15 62
Instruktor biblioteczny 94 348 15 68
Dział Komputeryzacji 94 348 15 51
Bibliotekarz systemowy 94 348 15 42
Dział Magazynów 94 348 15 63
Filia 1 94 348 15 73
Filia 3 94 348 15 75
Filia 4 94 348 15 71
Filia 5 94 348 15 83
Filia 6 94 348 15 77
Filia 8 94 348 15 79
Filia 9 94 348 15 81
Filia 11 94 348 15 84
Filia 12 94 348 15 85
Filia 15 94 348 15 86