Centrala - portiernia 94 348 15 40
Dyrekcja - sekretariat 94 348 15 50
Dział Finansowo-Księgowy  
- Główna księgowa 94 348 15 53
- Kasa 94 348 15 57
Dział Administracyjno-Gospodarczy 94 348 15 52
Dział Informacyjno-Bibliograficzny  
- Informatorium 94 348 15 70
- Czytelnia regionalna 94 348 15 64
Dział Udostępniania Zbiorów 94 348 15 44
Oddział Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Głównej  
- Wypożyczalnia książek, czytelnia 94 348 15 70
- Wypożyczalnia międzybiblioteczna 94 348 15 47
Oddział Zbiorów Audiowizualnych - Mediateka 94 348 15 69
Rozliczenie z czytelnikami 94 348 15 68
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 94 348 15 48
94 348 15 49
- kierownik 94 348 15 56
Dział Metodyki i Promocji 94 348 15 62
Dział Komputeryzacji 94 348 15 51
Bibliotekarz systemowy 94 348 15 42
Dział Magazynów 94 348 15 63
Filia 1 94 348 15 73
Filia 3 94 348 15 75
Filia 4 94 348 15 71
Filia 5 94 348 15 83
Filia 6 94 348 15 77
Filia 8 94 348 15 79
Filia 9 94 348 15 81
Filia 11 94 348 15 84
Filia 12 94 348 15 85
Filia 15 94 348 15 86