Logo projektu „Ameryka w twojej bibliotece”
Logo projektu „Ameryka w twojej bibliotece”

Koszalińska Biblioteka Publiczna jako jedna z ośmiu bibliotek w kraju została pomyślnie zakwalifikowana do projektu „Ameryka w twojej bibliotece”. Program skierowany jest do bibliotek publicznych i jest realizowany przez Ambasadę USA. 30 maja w sali kinowej naszej Biblioteki podpisano porozumienie o współpracy między Ambasadą Stanów Zjednoczonych RP w Warszawie a KBP.

Gościliśmy wtedy Andrew Paula, Attache ds. Kulturalnych Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, Jacka Wojnarowskiego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Janinę Galas z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz Andrzeja Kierzka, Wiceprezydenta Koszalina.

Nowo utworzone centrum kultury i informacji „ameryka@ twojej bibliotece®” mieści się w Budynku Głównym w Czytelni Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Otrzymany księgozbiór wyeksponowano na regale, przygotowano również dwa komputery z dostępem do ok. 40 pełnotekstowych baz. Z wszystkich książek można korzystać na miejscu, w Czytelni. Są one przeznaczone głównie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Bazy natomiast skierowane są do wszystkich czytelników, bez ograniczeń wiekowych. Konieczna jest jednak znajomość języka angielskiego. Dostęp do baz jest możliwy po zalogowaniu się na wydzielonych komputerach (w programie login i hasło są ustawione na stałe).

Ofertę Centrum „Ameryka w twojej bibliotece” kierujemy przede wszystkim do nauczycieli języka angielskiego, uczniów oraz studentów (np. piszących prace dyplomowe), jak również hobbystów, miłośników języka i kultury amerykańskiej. Należy jednak podkreślić, że każdy zapisany czytelnik KBP może korzystać ze zbiorów udostępnianych w ramach programu. Istotny jest fakt, że z komercyjnych baz nasi czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie w Czytelni Głównej. Wyszukane materiały można drukować lub zapisać na nośniku.

Bezpośrednio po podpisaniu porozumienia o współpracy między Ambasadą Stanów Zjednoczonych RP a Koszalińską Biblioteką Publiczną, wymienione zbiory - bazy i książki – będą dostępne dla zainteresowanych.

Oferowana na stanowiskach komputerowych strona eLibraryUSA, jak sama nazwa wskazuje, gromadzi zbiory pełnotekstowe. Baza ta jest dostępna m.in. dla bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych, jak również w centrach informacyjnych przy ambasadach i konsulatach (także w obrębie programów, które te ośrodki realizują).

Ponadto w ramach współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w bibliotece organizowane będą warsztaty i prezentacje, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki o kulturze czy muzyce, a także wystawy.

Koordynatorką projektu „Ameryka w twojej bibliotece” w KBP jest Anna Kowal.

GALERIA
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP
Ameryka w KBP