Czesław Kuriata podczas 60-lecia pracy twórczej
Czesław Kuriata podczas 60-lecia pracy twórczej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego koszalińskiego poety i prozaika Czesława Kuriaty.
Czesław Kuriata urodził się 29 kwietnia 1938 roku we wsi Marcelówka (powiat Kostopol na Wołyniu). Ukończył czteroklasową szkołę we wsi Kurowo w powiecie koszalińskim, następnie szkołę podstawową w Bobolicach i liceum ogólnokształcące w Białogardzie. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1960-1984 pracował w Redakcji Literackiej Radia Koszalin (od 1965 roku, jako kierownik redakcji). Był współorganizatorem koszalińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, a zarazem jego pierwszym i wieloletnim prezesem. Zasiadał w kolegium redakcyjnym miesięcznika „Pobrzeże” oraz tygodnika „Morze i Ziemia” w Szczecinie. Redagował koszaliński „Magazyn Literacki”; był też wydawcą literackiego czasopisma „Arkona”. Debiutował jako poeta na łamach tygodnika "Ziemia i Morze" w 1956. W roku 1961 opublikował pierwszy tom poezji "Niebo zrównane z ziemią". Czesław Kuriata pisał nie tylko wiersze, był również prozaikiem i publicystą, autorem wielu słuchowisk radiowych. Za swój dorobek artystyczny otrzymał m.in. Nagrodę Artystyczną I stopnia Miasta Koszalina. Był radnym Rady Miejskiej w Koszalinie w latach 1998-2002. W 2016 roku, w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej obchodził 60 lecie pracy twórczej. (http://encyklopedia.szczecin.pl)


W obszernym eseju o poezji Czesława Kuriaty pt. „Moralista końca wieku” („Poezja” 1989, nr 7) krytyk literacki Tadeusz Olszewski napisał:
"Siła talentu Czesława Kuriaty tkwi w jego moralnym niepokoju, a ustawicznym ważeniu praw człowieka i praw świata, w ciągłym drążeniu egzystencjalnych zawiłości i poszukiwaniu większego,
niż tylko fizyczny, sensu ludzkiego bytowania."

Najgłębsze wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny i Bliskich Czesława Kuriaty.

GALERIA
X Delegacja polskich pisarzy w Tibilisi, na wiadukcie pod którym płynie rzeka Kura. Od lewej: Wilhelm Szewczyk z Katowic, Ewa Najwer z Poznania, Henryk Pająk z Lublina, miejscowa przewodniczka, Czesław Kuriata z Koszalina.
X Delegacja polskich pisarzy w Tibilisi, na wiadukcie pod którym płynie rzeka Kura. Od lewej: Wilhelm Szewczyk z Katowic, Ewa Najwer z Poznania, Henryk Pająk z Lublina, miejscowa przewodniczka, Czesław Kuriata z Koszalina.
Czesław Kuriata podczas jubileuszu 60-lecia pracy twórczej, przyjmuje gratulacje od Zastępcy Prezydenta Koszalina Przemysława Krzyżanowskiego.
Czesław Kuriata podczas jubileuszu 60-lecia pracy twórczej, przyjmuje gratulacje od Zastępcy Prezydenta Koszalina Przemysława Krzyżanowskiego.
Rok 1972, Dni Oświaty i Książki w Chojnicach. Na kiermaszu książek Czesław Kuriata podpisuje nowo wydany tom nowel „Miłość legendą innych”, obok Władysław Leny-Kisielewski, autor powieści lotniczych, jeden z pierwszych naczelnych Radia Koszalin.
Rok 1972, Dni Oświaty i Książki w Chojnicach. Na kiermaszu książek Czesław Kuriata podpisuje nowo wydany tom nowel „Miłość legendą innych”, obok Władysław Leny-Kisielewski, autor powieści lotniczych, jeden z pierwszych naczelnych Radia Koszalin.