Na zdjęciu trzecia od lewej Aniela Baracz
Na zdjęciu trzecia od lewej Aniela Baracz

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 22 marca 2022 roku zmarła pani Aniela Baracz – jedna z pionierek bibliotekarstwa koszalińskiego. Pracę  zaczęła  1 lipca 1949 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, a zakończyła  31 grudnia 1991 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, po 42 latach pracy w tej samej instytucji. Była jedną z najbardziej zasłużonych bibliotekarek. Pracowała w budynku przy placu Wolności (wtedy Stalina), w czytelni biblioteki przy ul Świerczewskiego (obecnie Dworcowa), w magazynie książek biblioteki głównej  i w Filii nr 10, przy ul. Zwycięstwa.  Jej zdjęcie znajdziemy na kartach pierwszej kroniki biblioteki w 1951 roku, stoi na tle  regałów z książkami wraz z trzema koleżankami (trzecia od lewej). Pani Aniela Baracz jest postacią ze słynnej historii bibliotecznej.  To ona, z kolegą Zygmuntem Haszczycem wymyśliła, że zamiast z każdym rewersem – zamówieniem chodzić  po  schodach na piętro do magazynu książek, można go przesyłać  na górę na sznurku i dzwoneczkiem  oznajmić wysłanie. Była  bibliotekarką - detektywem, który zawsze odnajdzie książkę, choćby się „gdzieś zapodziała” albo „czytelnik przestawił”. Pamiętam Ją jako miłą starszą panią pracującą ze mną w filii bibliotecznej, tuż przed ostatecznym odejściem na emeryturę w 1991 roku.