Teresa Wojtych
Teresa Wojtych

Z przykrością informujemy, że 20 stycznia 2024 r. zmarła długoletnia, zasłużona pracownica Koszalińskiej Biblioteki Publicznej pani Teresa Wojtych.

Urodziła się 10.02.1941 roku w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, w 1959 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie. Systematycznie uzupełniała  kwalifikacje zawodowe i ogólne. W 1970 r. ukończyła studia na Politechnice Szczecińskiej uzyskując stopień magistra ekonomii. Od początku pracowała w Dziale Opracowania Zbiorów, przez wiele lat piastując stanowisko kierownika. Wybitnie zasłużyła się  w dziedzinie budowania zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wychowała kilka pokoleń pracowników bibliotekarstwa publicznego. Była specjalistką w klasyfikacji zbiorów i niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Poza pracą zawodową, szeroko udzielała się w pracy społecznej. Była ławnikiem sądowym, członkiem rady zakładowej biblioteki, przewodniczącą Koła Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, czynnym członkiem Zarządu Oddziału Miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przewodniczącą komisji historycznej przy Zarządzie Okręgu SBP w Koszalinie. Odeszła na emeryturę w 2001 roku, po 42 latach pracy w naszej bibliotece.

Za zasługi dla bibliotekarstwa, pracę zawodową i społeczną została odznaczona m. in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „40-lecia PRL”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaką „Za zasługi dla rozwoju województwa koszalińskiego”.

Pani Maria Hudymowa wspominała p. Teresę Wojtych w artykule prasowym jako „Zawsze uśmiechniętą, miłą, uczynną, obowiązkową, pełną inwencji”.