Na zdjęciu: Krzysztof Kamil Baczyński. Źródło: domena publiczna
Na zdjęciu: Krzysztof Kamil Baczyński. Źródło: domena publiczna

W dniu 22 stycznia 2021 r. mija 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, polskiego poety, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. Pokolenia Kolumbów.

Krzysztof Kamil Baczyński uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie w 1939 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie. Od 1940 r. publikował konspiracyjne tomiki wierszy (m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj), a także anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach („Dzień Warszawski”, „Miesięcznik Literacki”).

Zaczął pisać już jako gimnazjalista, wybuch wojny oraz śmierć jego ojca w 1939 r. sprawiła, że tematyka jego wierszy stała się bardziej mroczna. Jego poezja uzyskała wyraźne znamię literatury okupacyjnej. Jest głosem pokolenia tragicznego, pokolenia ludzi, których wejście w świat dorosłości, naznaczone zostało przez wojnę i okupację. Z poezji tej bije katastrofizm, pesymizm oraz przekonanie o nieuchronnym zbliżaniu się śmierci.

Poeta pomimo swoich żydowskich korzeni, nigdy nie zamieszkał w getcie. Dorywczo pracował, aby utrzymać siebie i matkę. W dniu 1 grudnia 1941 r. poznał swoją przyszłą żonę Barbarę Drapczyńską, z którą pobrał się 3 czerwca 1942 r. Od jesieni tego samego roku studiował polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego.

W lecie 1943 r. wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych AK. Ukończył turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Od 1943 r. był sekcyjnym w 2 plutonie „Alek” 2 kompanii „Rudy” batalionu "Zośka". Od lipca 1943 r. zastępcą dowódcy 3 plutonu 3 kompanii batalionu „Parasol”. W chwili wybuchu powstania warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego plutonu. Walczył w okolicy Placu Teatralnego, gdzie zginął.

W kilka dni po Krzysztofie życie straciła jego młoda żona. Zginęła w tomikiem wierszy męża w dłoni... Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej i Medalem za Warszawę.

Źródło: https://culture.pl