„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”

W dniach od 4 do 10 października 2015 r. w Neubrandenburgu odbyło się pierwsze spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży w ramach projektu „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego, historia odwagi w walce przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom – i my". Pomysłodawcami i koordynatorami tego przedsięwzięcia są dwie biblioteki: Regionalna Biblioteka w Neubrandenburgu i Koszalińska Biblioteka Publiczna. Uczestnikami projektu jest 26 uczniów z miast partnerskich: Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie i Albert-Einstein-Gymnasium w Neubrandenburgu.

W pierwszych dniach młodzież uczestniczyła w warsztatach dyskutując na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących Polaków i Niemców, godności i praw człowieka, tolerancji, prawa jednostki do wolności. Uczniowie poznali historię ruchu oporu polskich więźniarek w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück oraz współpracujących z nimi polskich jeńców wojennych. Zastanawiano się na tym, jaką rolę ogrywała tworzona przez nie sztuka: poezja, malarstwo, muzyka w walce o przetrwanie i zachowanie godności. Warsztaty odbyły się w niedawno wyremontowanej i zmodernizowanej Regionalnej Bibliotece w Neubrandenburgu, z której działalnością oraz zbiorami młodzież miała okazję się zapoznać. Młodzież uczestniczyła również w interesującym spotkaniu autorskim z panią Inge Gerlinghoff, która przetłumaczyła na język niemiecki książkę pt. „Aby świat się dowiedział. . . : nielegalne dokumenty z obozu Ravensbrück", zredagowaną w oparciu o znalezione dokumenty i wydaną w 1980 r. przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W następnych dniach uczestnicy projektu zwiedzili obóz koncentracyjny Ravensbrück , obóz jeńców wojennych Stalag II w Neubrandenburgu-Fünfeichen oraz miejsce zakopania ostatniej przesyłki z obozu umieszczonej w szklanym pojemniku. Były to wiersze, listy z nazwiskami rozstrzelanych Polek oraz listy do rodzin.

W piątek uczniowie zostali zaproszeni do szkoły swoich niemieckich kolegów do Albert-Einstein-Gymnasium w Neubrandenburgu, gdzie kończyli pracę nad projektami powstałymi w trakcie warsztatów oraz pobytu w Ravensbrück.

W sobotę na zakończenie pierwszej części projektu młodzież zaprezentowała efekty swojej pracy prezydentowi Neubrandenburga panu Silvio F. Witt, pani dyrektor biblioteki Angelice Zillmer oraz rodzinom, które ich gościły.

W dniach 6-12 marca 2016 r. odbędzie się w Koszalinie druga część projektu, zakończona przedstawieniem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży.

Projekt finansowany jest przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" EVZ) oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Na temat spotkania również na stronie  II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

GALERIA
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”
„Aby świat się dowiedział... Damit die Welt es erfährt...”