Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Bibliotekarz Systemowy Piotr Saporowski, Zastępca Dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska.
Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Bibliotekarz Systemowy Piotr Saporowski, Zastępca Dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska.

To jest wiadomość roku! Koszalińska Biblioteka Publiczna wkracza na nowe wody oprogramowania bibliotecznego, czyli w skrócie przechodzimy na ALMĘ!!!! Najlepszy system biblioteczny na świecie! W dniu 18 maja 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek, w których zostanie wdrożony darmowy system Alma i wyszukiwarka Primo. Koszalińska Biblioteka Publiczna znalazła się wśród 14 bibliotek, które otrzymały ocenę pozytywną!
Nowoczesny system działający w chmurze otworzy przed naszą Biblioteką nowe możliwości i pozwoli nam w najbliższych latach rozwijać kolejne formy działania. Dodatkowo katalog Koszalińskiej Biblioteki Publicznej zostanie zintegrowany z katalogami 113 bibliotek włączonych wcześniej do programu, co pozwoli czytelnikom/czkom z dowolnego zakątka Polski na wygodne przeszukiwanie zasobów.
Całkowity koszt projektu ponosi Biblioteka Narodowa, która jest operatorem systemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”

GALERIA
zestaw logotypów
zestaw logotypów