W tym roku już po raz dziesiąty harcerki i harcerze wyruszyli w świat z Betlejemskim Światłem Pokoju. Ogromna sztafeta Światła zaczęła się w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Ogień z tej Groty przekazywali sobie skauci z wielu krajów świata. Co roku trafia on do wszystkich tych, którzy chcą go przyjąć.

W dniu 19 grudnia 2019 r. harcerki i harcerze ZHP z Koszalina przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju - symbol pojednania między narodami, do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.