Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski oraz Zastępca Dyrektora Beata Sawa-Jovanoska z harcerkami i harcerzami ZHP w Koszalinie.
Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski oraz Zastępca Dyrektora Beata Sawa-Jovanoska z harcerkami i harcerzami ZHP w Koszalinie.

20 grudnia 2022 roku, zgodnie z coroczną tradycją, w murach KBP pojawili się harcerki i harcerze ZHP z Koszalina, przynosząc Betlejemskie Światło Pokoju - symbol pojednania między narodami. Bardzo dziękujemy za odwiedziny!

 

Idea przedsięwzięcia:

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.