Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Stoją od lewej Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 4 panie bibliotekarki, pani burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Stoją od lewej Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 4 panie bibliotekarki, pani burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza

Z radością informujemy, że podczas wojewódzkiej inauguracji Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, ogłoszono, że Biblioteką Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2021 została Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach. Jednocześnie w konkursie Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2021, wyróżnienie otrzymała pani dyrektor tej placówki Monika Żemojtel.

Wręczenia statuetki "Biblioteka Roku" pracownicom instytucji dokonał dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Lucjan Bąbolewski, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach 25 maja 2022 r.   Ponadto w wydarzeniu uczestniczyła pani burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza i radni Rady Miejskiej w Bobolicach, oraz dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Dariusz Pawlikowski, a także pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, i dwie instruktorki: wojewódzka - Monika Kwaśniak i powiatowa - Małgorzata Zychowicz.

Serdecznie gratulujemy.

GALERIA
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Stoją od lewej Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 4 panie bibliotekarki.
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Stoją od lewej Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 4 panie bibliotekarki.
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Przemawia pani burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Przemawia pani burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Przemawia dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Dariusz Pawlikowski
Zdjęcie z wręczenia statutetki Biblioteki Roku Województwa Zachodniopomorskiego Bibliotece w Bobolicach. Przemawia dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Dariusz Pawlikowski
10
10