Piotr Saporowski pracownik Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Piotr Saporowski pracownik Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Z radością informujemy, że pracownik Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Nasz Kolega – Piotr Saporowski otrzymał tytuł Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2023. Jest jednocześnie kandydatem województwa zachodniopomorskiego w finale Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku. Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy panu Piotrowi!

Uroczyste wręczenie statuetki Bibliotekarza Roku 2023 Województwa Zachodniopomorskiego odbędzie się 7 maja 2024 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Piotr Saporowski rozpoczął pracę w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w 2001 roku, w Dziale Komputeryzacji. Legitymuje się wyższym wykształceniem o kierunku Inżynierskie wykorzystanie komputerów na Politechnice Koszalińskiej. Zaczynał od stanowiska specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych. W 2009 roku został kierownikiem Działu Komputeryzacji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Od 2018 roku piastuje stanowisko bibliotekarza systemowego, zajmującego się bezawaryjnym  funkcjonowaniem sieci komputerowej systemów bibliotecznych, przeprowadzaniem i rozliczaniem skontrum, a także obsługą konsorcjum oferującego książki elektroniczne. W celu lepszego przygotowania do powierzonych zadań, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim,  na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

Jako pracownik kreatywny, zainteresowany nowościami na styku bibliotekoznawstwa i komputeryzacji od dawna interesował się nowym system bibliotecznym Alma. Kilkukrotne próby dołączenia do grupy bibliotek implementujących ten system zostały uwieńczone sukcesem w 2023 roku. Piotr Saporowski  został koordynatorem projektu, stając na czele powołanego zespołu wdrożeniowego, jednocześnie wykonując lwią część prac związanych z projektem. Implementacja Almy okazała się sukcesem.

Piotr Saporowski  działa  od 6 lat w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, a od 2022 r. jest przewodniczącym Koła nr 1 w Koszalinie. Od początku objęcia funkcji tchnął w  organizację nowego ducha, zaktywizował struktury, postawił na integrację środowiska bibliotekarskiego.  W tym celu zorganizował wyjazdy rekreacyjno-integracyjne do oper w Gdańsku i w Szczecinie. Stawia również na rozwój sportowy członków organizując wydarzenia dla ciała i ducha, m.in. dotychczas odbyły się dwa spływy kajakowe rzekami powiatu koszalińskiego oraz wyprawa rowerowa połączona z edukacją leśną w Nadleśnictwie Manowo. W ramach poznawania innych bibliotek i wymiany dobrych praktyk był pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu studyjnego dla bibliotekarzy z Koszalina i powiatu koszalińskiego do bibliotek w Rumi, Gdańsku i Sopocie oraz do bibliotek szczecińskich w 2023 r.

W ramach ocieplania wizerunku bibliotekarza z pasją realizuje zabawne filmiki rozprawiające się ze stereotypami bibliotekarskimi w duchu bareizmu. Dotychczas powstały trzy krótkie filmy umacniające pozytywny wizerunek bibliotekarza i bibliotek. Tym pomysłem udało mu się w krótkim czasie zainspirować zespół bibliotekarzy, którzy chętnie uczestniczyli w tych projektach. Filmy zostały przygotowane z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w latach 2022 („Dzień z życia biblioteki”) i 2023 („Twoja Moja Nasza Biblioteka!”) oraz z okazji jubileuszu 75-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej („75”).