Małgorzata Zychowicz - Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego
Małgorzata Zychowicz - Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego

Z radością informujemy, że kapituła konkursu Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2016 przyznała ten tytuł Małgorzacie Zychowicz pracującej na co dzień w Dziale Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W ten sposób doceniono nie tylko pracę Małgorzaty Zychowicz na rzecz upowszechniania czytelnictwa, promocji książki i czytania, ale też osiągnięcia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w tym zakresie.

Małgorzata Zychowicz pracuje w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej od 1986 roku, była m.in. kierownikiem filii osiedlowej nr 10, kierownikiem oddziału w Bibliotece Głównej, do 2009 r. pracowała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Po reorganizacji została kierownikiem Działu Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, który stworzyła od podstaw. Oprócz sprawowania funkcji kierowniczej i opieki nad wszelkimi poczynaniami działu, sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi powiatu koszalińskiego, organizując szeroką działalność szkoleniową i kulturalno–oświatową o zasięgu powiatowym.

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku bierze udział w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku. Na kandydatkę z naszego województwa będzie można głosować od 12 kwietnia do 10 maja na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

Głosuj tutaj