Kwiaty na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Kwiaty na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja - w ramach Tygodnia Bibliotek – w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z władzami miasta i powiatu, organizowane przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W ten sposób chcemy zaakcentować rangę zawodu bibliotekarza i jego znaczącą rolę, jaką odgrywa w społeczeństwie. W tym dniu odbędzie się również wykład Joanny Olech nt. „ Nowoczesnej ilustracji książek dla dzieci”. Tydzień Bibliotek obchodzony jest co roku w dniach 8-15 maja. Wydarzenie to ma ogólnopolski charakter. Akcja ta ma na celu promowanie czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. Organizowana jest od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i rozpoczyna się zawsze 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”
Chcemy, by Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło „Biblioteka. Oczywiście!” ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej.

Źródło: sbp.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com