Władze miasta w Koszalinie, członkowie Koła i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie oraz pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu koszalińskiego.
Władze miasta w Koszalinie, członkowie Koła i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie oraz pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu koszalińskiego.

W dniu 13 maja 2019 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W uroczystości wzięły udział władze miasta oraz przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Koszalinie, członkowie Koła i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie oraz pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu koszalińskiego. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek były doskonałą okazją do podsumowania działalności bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i pełnienia roli instytucji pozwalających na zaspokojenie różnorodnych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze. Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dariusz Pawlikowski pogratulował pani Ewie Chruścianej, kierowniczce Działu Udostępnia Zbiorów KBP, wyróżnienia w dziewiątej edycji Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Bibliotekarza Roku! Przewodnicząca Oddziału SPB, Beata Sawa-Jovanoska oraz Przewodnicząca Koła SBP, Anna Wieczorek uhonorowały zasłużone bibliotekarki za długoletnią pracę w bibliotekarstwie. W tym dniu odbył się również wykład dr hab. Karola Maliszewskiego, wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Poezja współczesna – nie taka straszna, jak ją malują…”

GALERIA
Bibliotekarki i bibliotekarze zgromadzeni na obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2019
Bibliotekarki i bibliotekarze zgromadzeni na obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2019
Od lewej: Przewodnicząca Rady Kultury, Ewa Czapik-Kowalewska, Marzena Śmigielska, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Dorota Pawłowska.
Od lewej: Przewodnicząca Rady Kultury, Ewa Czapik-Kowalewska, Marzena Śmigielska, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Dorota Pawłowska.
Od lewej: Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Dorota Pawłowska (z bukietem kwiatów); Prezydent Miasta Koszalina, Piotr Jedliński składają życzenia.
Od lewej: Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Dorota Pawłowska (z bukietem kwiatów); Prezydent Miasta Koszalina, Piotr Jedliński składają życzenia.
Od lewej: Przewodnicząca Koła 1 OK SBP, Anna Wieczorek; z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski; Prezydent Miasta Koszalina, Piotr Jedliński; Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Zientarski; Przewodniczący Komisji Kultury, Ryszard Tarnowski; z-ca Prezydenta Miasta Koszalina, Przemysław Krzyżanowski.
Od lewej: Przewodnicząca Koła 1 OK SBP, Anna Wieczorek; z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski; Prezydent Miasta Koszalina, Piotr Jedliński; Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Zientarski; Przewodniczący Komisji Kultury, Ryszard Tarnowski; z-ca Prezydenta Miasta Koszalina, Przemysław Krzyżanowski.
Od lewej: Przewodnicząca Koła 1 OK SBP, Anna Wieczorek; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, wyróżniona tytułem Bibliotekarz Roku: kierownik Działu Udostepniania Zbiorów w KBP, Ewa Chruściana.
Od lewej: Przewodnicząca Koła 1 OK SBP, Anna Wieczorek; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, wyróżniona tytułem Bibliotekarz Roku: kierownik Działu Udostepniania Zbiorów w KBP, Ewa Chruściana.
Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska gratuluje wyróżnień Bibliotekarkom.
Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska gratuluje wyróżnień Bibliotekarkom.
Bibliotekarki wyróżnione podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2019.
Bibliotekarki wyróżnione podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2019.
Dr hab. Karol Maliszewski, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego podczas wykładu pt. „Poezja współczesna – nie taka straszna, jak ją malują…”
Dr hab. Karol Maliszewski, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego podczas wykładu pt. „Poezja współczesna – nie taka straszna, jak ją malują…”