13 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Oprócz licznie zgromadzonych pracowników biblioteki gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych, Przewodniczącego Rady Miasta p. Artura Wezgraja, Zastępcę Prezydenta Miasta p. Sebastiana Tałaja, Radnego Rady Miejskiej  p. Jacka Wezgraja, oraz pracowników Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. Zaszczyciły nas też dyrektorki i bibliotekarki z bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego, zaprzyjaźnionej biblioteki lekarskiej. Otrzymaliśmy wiele dobrych słów i życzeń dla bibliotekarzy. W części oficjalnej wysłuchaliśmy ciekawego referatu pt. „Biblioteka – miejsce na czasie”, dokonaliśmy uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej trzech  zasłużonych bibliotekarek: Wandy Budnik, Ewy Chruścianej i Urszuli Staszak. Ponadto wieloletni pracownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki z rąk przewodniczącego koszalińskiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W przerwie Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego Piotr Saporowski poczęstował przybyłych tortem okolicznościowym.

Po przerwie wysłuchaliśmy brawurowego wykładu Huberta Teicherta pt. „Analiza transakcyjna a zyskanie balansu życiowego”. Aplauzowi nie było końca. Niżej zamieszczamy kilka zdjęć z uroczystości.

GALERIA
Dyrektor  Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przemawia w  Dniu Bibliotekarza
Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przemawia w Dniu Bibliotekarza
Bibliotekarki Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Bibliotekarki Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Bibliotekarz Roku Piotr Saporowski z kwiatami w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Bibliotekarz Roku Piotr Saporowski z kwiatami w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Referat Aleksandra Trembowieckiego w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Referat Aleksandra Trembowieckiego w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Zastępca prezydenta miasta Sebastian Tałaj z dyrektorem  Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Zastępca prezydenta miasta Sebastian Tałaj z dyrektorem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Wezgraj przemawia w  Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Wezgraj przemawia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Dniu Bibliotekarza
Wanda Budnik dokonuje uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej
Wanda Budnik dokonuje uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej
Ewa Chruściana dokonuje uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej
Ewa Chruściana dokonuje uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej
Urszula Staszak dokonuje uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej
Urszula Staszak dokonuje uroczystego wpisu do Księgi pamiątkowej
Jubilaci z ksiązkami w Dniu Bibliotekarza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Jubilaci z ksiązkami w Dniu Bibliotekarza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Tort okolicznościowy Bibliotekarza Roku Piotra Saporowskiego
Tort okolicznościowy Bibliotekarza Roku Piotra Saporowskiego
Wykład Huberta Teicherta w Dniu Bibliotekarza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Wykład Huberta Teicherta w Dniu Bibliotekarza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej