Informujemy, że od 1 stycznia 2023:

- koszt wszelkich wydruków z zasobów KBP

w tym zestawień bibliograficznych, odbitek ksero
będzie wynosił 0,40zł za kartkę formatu A4,

- wszelkie wydruki z zasobów KBP
będą możliwe tylko w bibliotece głównej przy placu Polonii 1,

opłata za wyszukiwanie informacji bibliograficznych

z baz Biblioteki Narodowej oraz baz własnych KBP

będzie wynosiła 20zł.