Grafika przedstawia logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Grafika przedstawia logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

„Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela po raz kolejny uczestniczy w wieloletnim programie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Biblioteki Narodowej, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 jest bezpośrednią kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych realizowany przez Bibliotekę Narodową. Dzięki „dofinansowaniu ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” możliwy będzie zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków”.
Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu.

GALERIA
Grafika przedstawia logotypy: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Biblioteka Narodowa
Grafika przedstawia logotypy: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Biblioteka Narodowa