23 marca 2023r. w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbył się występ chóru "Frontowe Drogi".

Chór powstał w 1983r. przy związku Inwalidów Wojennych w Koszalinie, a obecnie jest zespołem CK105 w Koszalinie. Aktualnie liczy 24 seniorów i dysponuje repertuarem ok. 110 pieśni. Zespół, prowadzony przez Ireneusza Szeredę, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, uświetnia wiele imprez rocznicowych, bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Od lutego 2008 roku chór jest również organizatorem cyklicznych spotkań zespołów trzeciego wieku pn. SCENA SENIORA.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej "Frontowe drogi" zaprezentowały m.in. polskie pieśni patriotyczne podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie.