Konferencja nt. czytelnictwa - zbiorowe zdjęcie
Konferencja nt. czytelnictwa - zbiorowe zdjęcie

8 lutego w Mielnie odbyła się doroczna powiatowa konferencja pt. „Analiza wyników czytelnictwa powiatu koszalińskiego w 2016 r.” zorganizowana przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Publiczną w Mielnie. W programie znalazły się referaty nt. wyników statystycznych osiągniętych przez biblioteki powiatu koszalińskiego w 2016 roku, oraz prezentacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i biblioteki mieleńskiej. Oprócz niemal wszystkich bibliotekarek powiatu na konferencji byli obecni przedstawicieli władz Mielna, z panią burmistrz Olgą Roszak-Pezałą. Wyniki pracy bibliotekarzy powiatu są bardzo dobre - zanotowano wzrost liczby czytelników, odwiedzin i wypożyczeń. Gratulujemy wszystkim pracownikom „Zakonu książki”.

GALERIA
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa
Konferencja nt. czytelnictwa - zbiorowe zdjęcie
Konferencja nt. czytelnictwa - zbiorowe zdjęcie