Dzieci z Przedszkola nr 13 występujące podczas uroczystości
Dzieci z Przedszkola nr 13 występujące podczas uroczystości

25 maja 2017 r. odbyło się Miejskie Święto Czytelnika Dziecięcego. Wydarzenie to było okazją do tego, by zaprezentować Filie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz poznać Panie pracujące z najmłodszymi czytelnikami. Wszystkim zgromadzonym, wspólnie spędzony czas, umiliła grupa Jeżyków z Przedszkola nr 13 w Koszalinie. Dzieci zaprezentowały przepiękny program artystyczny. Zgromadzona publiczność uczestniczyła w wesołych grach i zabawach czytelniczych, przygotowanych przez organizatora. Najaktywniejsi młodzi czytelnicy bibliotek z terenu Koszalina zostali nagrodzeni książkami.

GALERIA
Publicznośc biorąca udział w zabawach czytelniczych
Publicznośc biorąca udział w zabawach czytelniczych
Małgorzata Trulka z Filii nr 1
Małgorzata Trulka z Filii nr 1
Jadwiga Wysokińska z Filii nr 3
Jadwiga Wysokińska z Filii nr 3
Danuta Rembowska z Filii nr 4
Danuta Rembowska z Filii nr 4
Ewa Walker z Filii nr 6
Ewa Walker z Filii nr 6
Publiczność biorąca udział w zabawach czytelniczych
Publiczność biorąca udział w zabawach czytelniczych
Barbara Kuczma z Filii nr 9
Barbara Kuczma z Filii nr 9
Danuta Krajewska z Filii nr 11
Danuta Krajewska z Filii nr 11
Danuta Gruszecka z Filii nr 15
Danuta Gruszecka z Filii nr 15
Justyna Grzegorczyk z Filii nr 12
Justyna Grzegorczyk z Filii nr 12
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody
Beata Sawa-Jovanoska, Z-ca Dyrektora KBP wręcza nagrody