Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłasza nabór na wolne stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

Ogólny zakres obowiązków:

 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 • organizacja i prowadzenie edukacji czytelniczej dla szkół i przedszkoli,
 • przyjmowanie wpłat pieniężnych.

Oczekiwania wobec kandydata do pracy:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe humanistyczne,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych,
 • pracę w stabilnym zakładzie pracy i w dobrej atmosferze,

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dane osobowe – Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, pl. Polonii 1, 75-415 Koszalin.
 2. Przetwarzamy dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z Art. 22(1). § 1. Kodeksu pracy.
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani /Pana danych dostępnych jest w „Klauzuli informacyjnej dla osób ubiegających się o zatrudnienie”, dostępnej na stronie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej pod adresem: www.biblioteka.koszalin.pl w zakładce „RODO”.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji do 28 czerwca br., osobiście w budynku głównym biblioteki przy pl. Polonii 1 (sekretariat, III piętro) lub pocztą na adres: 75-415 Koszalin, pl. Polonii 1.

Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (jak niżej):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.*”

*niepotrzebne skreślić