Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Wojciech Płach; Małgorzata Zychowicz; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski; Sylwia Olesiak; Barbara Wysmyk; Piotr Świerczyński; Leszek Laskowski
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Wojciech Płach; Małgorzata Zychowicz; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski; Sylwia Olesiak; Barbara Wysmyk; Piotr Świerczyński; Leszek Laskowski

Z radością informujemy, że Koszalińska Biblioteka Publiczna otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina w kategorii „Kulturalna Inicjatywa Roku” za szereg działań upamiętniających Gracjana Bojara-Fijałkowskiego pod wspólnym tytułem „Rok Gracjana Bojara-Fijałkowskiego w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej”.

Bardzo się cieszymy, że mimo tak trudnego dla nas wszystkich roku, pełnego niepewności i ciągłych zmian obostrzeń, udało nam się stworzyć wspólnie coś dobrego. Wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasze działania uchronią lokalne legendy od zapomnienia.

Korzystając z okazji przypominamy również, że w zeszłym roku nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina w kategorii „Kulturalna Inicjatywa Roku”, w kategorii dzieci i młodzież, otrzymał „Głos dzieci”. Gazetka wydawana jest przez KBP, ale w całości tworzona przez dzieci, bibliotekarki i wolontariuszki z Filii nr 3 KBP. Im także przy tej okazji jeszcze raz serdecznie gratulujemy.