Nowości w ofercie lekcji tematycznych
Nowości w ofercie lekcji tematycznych

Od września Dział Informacyjno-Bibliograficzny zaprasza na lekcje tematyczne z zakresu wiedzy o regionie i edukacji czytelniczo-medialnej. W tym miesiącu oferta biblioteki powiększyła się o dwie dodatkowe lekcje: Podróż przez wieki - śladami koszalińskich ksiąg oraz Ulice Koszalina. Szczegółowe informacje znajdują się ofercie KBP.