Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłasza nabór

na stanowisko specjalisty w Dziale Promocji

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. wydawniczych i popularyzatorskich

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane wyższe humanistyczne/polonistyczne,
 • ogólnej wiedzy z zakresu współczesnej kultury; szerokiej wiedzy z zakresu literatury,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • kreatywnego podejścia do kultury, pomysłowości,
 • wysokich kompetencji polonistycznych, w piśmie i mowie,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności współpracy z młodzieżą,
 • biegłej obsługi komputera oraz mediów społecznościowych.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • organizowanie działalności wydawniczej Biblioteki; inicjowanie spotkań autorskich lokalnych twórców, prowadzenie korespondencji z autorami, nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami, wydawnictwami i drukarniami; prowadzenie kolportażu wydawnictw Biblioteki,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie dorobku Biblioteki na łamach prasy fachowej oraz w innych środkach masowego przekazu (tv, radio)
 • współprowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych,
 • inicjowanie i przeprowadzanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym mających na celu promocję Biblioteki, książki i czytelnictwa: organizacja konkursów, przeprowadzanie imprez bibliotecznych (głównie skierowanych do młodzieży),
 • montaż wystaw,
 • współtworzenie wniosków o dofinansowania,
 • koordynowanie Dyskusyjnych Klubów Książki.

Oferujemy:

 • szansę na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość przygotowania i organizowania wydarzeń kulturalnych,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych, szansę rozwoju osobistego,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • umowę o pracę w zastępstwie, przewidywany okres: 1.03.2024 - 30.09.2024 lub dłużej,
 • wynagrodzenie w kwocie brutto w wysokości od 4.242,00 zł do 5.090,40 zł, w zależności od posiadanego stażu pracy (wynagrodzenie zasadnicze 4.242,00 plus dodatek za wysługę lat do 20 %).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji do 16 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do siedziby biblioteki).

CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną można dostarczyć:

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na to, żeby w przypadku niezatrudnienia Biblioteka mogła przetwarzać ofertę pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, to prosimy o dołączenie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru. Podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozwoli na przetwarzanie oferty pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy.

Uwaga: aplikacje przesłane bez klauzuli zgody zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mejlowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Oświadczenia 0