Młodzież ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich w Koszalinie czyta „Pana Jowialskiego” Aleksandra Fredry
Młodzież ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich w Koszalinie czyta „Pana Jowialskiego” Aleksandra Fredry

 Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została zainaugurowana w 2012 roku. Głównym jej celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Ponadto lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje i możliwości oddziaływania na świat. Aby z roku na rok poziom czytelnictwa w Polsce wzrastał, konieczne jest stworzenie ponadpokoleniowej wspólnoty czytelników, pielęgnujących tę piękną i pożyteczną aktywność.
Koszalińska Biblioteka Publiczna, której z racji swych podstawowych funkcji, leży na sercu promocja czytania i czytelnictwa, od początku zaangażowała się w tę pożyteczną akcję.
W tym roku będziemy wspólnie czytać wybrane w drodze głosowania „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój arcydramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach – pisze prezydent Andrzej Duda w swoim liście ws. Narodowego Czytania. Podczas wspólnej lektury znowu pojawią się państwo młodzi, gospodarze, postaci ze wsi i miasta, duchy i zjawy, które tak dobrze znamy. W Koszalinie Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego zorganizuje Koszalińska Biblioteka Publiczna we współpracy z Muzeum w Koszalinie, Studiem Artystycznym im. Ziembińskich przy CK 105, Zespołem Tańca Ludowego Bałtyk przy CK 105 oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Koszalinie. Wszystkich serdecznie zachęcamy do zatrzymania w biegu codziennych spraw i wysłuchania choćby fragmentu pięknie czytanego „Wesela” oraz do aktywnego udziału w lekturze. Na odważnych czekają fragmenty do przeczytania.
Przez cały dzień w niektórych autobusach MZK będzie odtwarzany audiobook „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów KBP, więc pasażerowie też będą mogli posłuchać dramatu we wspaniałej interpretacji aktorskiej.


Zapraszamy 2 września od godz. 12.00 do Zagrody Jamneńskiej w Muzeum w Koszalinie, przy ul. Młyńskiej 37-39. Fragmenty „Wesela” przeczytają aktorzy ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich przy CK 105, Prezydent Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Krzyżanowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska, Dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Zdzisław Derebecki oraz odważni mieszkańcy. Wszyscy chętni będą mogli otrzymać okoliczną pieczęć wydaną przez kancelarię prezydenta, którą opatrzyć będzie można przyniesione ze sobą egzemplarze ,, Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Całość uświetni tańcem Zespól Tańca Ludowego Bałtyk przy CK 105. Zapraszamy serdecznie.