Zapowiedź prezentacji filmu, podsumowującego XIX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne
Zapowiedź prezentacji filmu, podsumowującego XIX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne

15 października w sali kinowej KBP odbyło się podsumowanie XIX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych, których organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Koszalinie. Warsztaty, odbywające się w miejscowości Łazy, są okazją dla osób z różnymi niepełnosprawnościami do rozwijania swoich twórczych możliwości.

Wydarzenie to odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju tych osób. W tym roku Warsztaty, będące jednym z największych cyklicznie odbywających się w Polsce, gościły reprezentantów aż 30 placówek z całego kraju.

Zaprezentowany podczas spotkania film oraz przeczytane listy uczestników były okazją do przywołania wspomnień z wydarzenia, a spotkanie zostało uświetnione występami muzycznymi.

Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie i zainteresowanie wydarzeniem. Serdecznie zapraszamy na kolejne!

GALERIA
Prace uczestników Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych.
Prace uczestników Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych.
Odczyt listów od uczestników, opisujących wrażenia z udziału w Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych
Odczyt listów od uczestników, opisujących wrażenia z udziału w Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych
Występy artystyczne uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz
Występy artystyczne uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz