Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP

W dniach 22-24 września Koszalińska Biblioteka Publiczna organizuje „Polsko-niemiecką konferencję na temat historii i współczesności książki". Ma ona na celu kontynuację nawiązanej wcześniej współpracy oraz przedstawienie bibliotekarzom z Niemiec działalności bibliotek publicznych w Koszalinie, Darłowie i Kołobrzegu. Niezwykle ważne jest przywrócenie pamięci o ludziach książki sprzed 1945 roku mieszkających w Koszalinie oraz włączenie okresu sprzed drugiej wojny światowej do historii książki i koszalińskich bibliotek.

Uczestnikami konferencji ze strony niemieckiej będą przedstawiciele bibliotek publicznych, naukowych i akademickich z Meklemburgii Pomorza Przedniego zrzeszeni w Landesverband Mecklemburg-Vorpommern des Deutschen Biblioteksverbands (DBM MV). Stronę polską reprezentować będą dyrektorzy bibliotek publicznych i akademickich skupieni w Zachodniopomorskim Porozumieniu Bibliotek (Koszalińska Biblioteka Publiczna, Książnica Pomorska w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie oraz biblioteki: Akademii Morskiej, Akademii Sztuki, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Koszalińskiej, Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego).

Podczas polsko-niemieckiego spotkania zaprezentowane zostaną m.in. referaty nt. stanu badań nad XVII – XVIII-wiecznym drukarstwem w Koszalinie oraz dotyczące nowoczesnego podejścia do udostępniania książek przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego.

Miasta partnerskie Koszalin i Neubrandenburg współpracują od 1974 roku. Po okresie intensywnego współdziałania trwającego do 1989 roku we wzajemnej współpracy nastąpiła krótka faza stagnacji, w ostatnich latach uległo ono ożywieniu: 2013 roku miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między obiema stronami.

„Polsko-Niemiecka konferencja na temat historii i współczesności książki" w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013


Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusze Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania"

GALERIA
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP
Polsko-niemiecka konferencja w KBP