Okładka książki Krzysztofa Urbanowicza na tle starych zdjęć
Okładka książki Krzysztofa Urbanowicza na tle starych zdjęć

25 listopada o godz. 17.00 w sali kinowej KBP przy placu Polonii 1 odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem Urbanowiczem – artystą malarzem, portrecistą i karykaturzystą, członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, pasjonatem historii Koszalina. Jest autorem wielu artykułów popularno-naukowych, publikowanych w tygodniku „Nasze Miasto Koszalin”, MM Trendy i Roczniku Koszalińskim. Współautor albumów "200 twarzy Koszalina" i "Nieznane twarze Koszalina" wydanych przez koszalińskie Archiwum Państwowe. W 2016r. ukazała się jego książka pt. „Koszalin - historie mało znane”. Zawiera ona teksty dotyczące nieznanych lub zapomnianych fragmentów historii miasta, które miały wpływ na życie mieszkańców. Na spotkaniu będzie promował swoją najnowszą książkę pt. „Koszalin – opowieści o przeszłości”.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę „Koszalin, opowieści o przeszłości” w promocyjnej cenie, 40 zł.

O książce:

„Koszalin, opowieści o przeszłości” zawiera 30 rozdziałów dotyczących historii Koszalina, zarówno tej dawnej, niemieckiej, jak i powojennej polskiej. Autor opisuje m.in. losy pewnego zapomnianego dziś XIX-wiecznego koszalińskiego nauczyciela rysunków w koszalińskim gimnazjum i który był tak wziętym malarzem, że pisały o nim gazety w całej Europie („Na tropie zapomnianego artysty”). W rozdziale „Zapomniana zima stulecia” czytelnik znajdzie bogato ilustrowaną historię klęski żywiołowej, która na przełomie 1913 i 1914 roku nawiedziła całą Europę, a szczególnie dramatyczny przebieg miała na wybrzeżu koszalińskim. „Tajemnica domu majora Roggego” opisuje stojący w Koszalinie jednorodzinny dom, w którym wydaje się, że czas zatrzymał się 85 lat temu, a ocalały tam tajemniczy witraż stał się tematem poszukiwań odpowiedzi na pytanie, co oznacza widoczne na nim  tajemnicze słowo. Wraz z autorem wyruszymy również „W poszukiwaniu olimpijskiego dębu”, przywiezionego do Koszalina z berlińskiej olimpiady w 1936 roku. Oprócz tego przeniesiemy się w czasie do 1939 roku, aby pospacerować wokół ówczesnego koszalińskiego rynku i poznać m.in. stojący tam do dziś najstarszy budynek. Autor wskaże nam również miejsce, w którym podczas II wojny światowej produkowano broń rakietową zwaną Wunderwaffe, spróbuje odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie spalono centrum Koszalina i kto był prawdziwym twórcą powojennego koszalińskiego herbu miasta. W ostatnich dwóch rozdziałach czytelnicy poznają historię dwóch niezwykłych powojennych koszalińskich szkół, w których autor pobierał nauki.

Najdłuższym i najważniejszym tekstem w tej książce jest rozdział poświęcony Wystawie Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa, którą zorganizowano w Koszalinie w 1912 roku. Było to ogromne przedsięwzięcie, na temat którego zachowało się zadziwiająco mało informacji, i jeszcze mniej wzmianek w dotychczasowych opracowaniach. Autor dokonał wnikliwej kwerendy docierając do nieznanych wcześniej źródeł w Berlinie i Greifswaldzie, co zaowocowało bogatym w treść  i fotografie opisem tego wydarzenia, zaprezentowanego na tle obrazu miasta oraz podobnych przedsięwzięć w  Europie i na świecie.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt zrealizowany dzięki stypendium prezydenta Koszalina w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Impreza odbędzie się zgodnie z najnowszymi wytycznymi epidemiologicznymi Rady Ministrów, uczestników/uczestniczki prosimy o nałożenie na projekcję maseczki ochronnej. Na spotkaniu obowiązywał będzie limit 50 osób w sali z zachowaniem dystansu społecznego.