Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich.
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich.

W dniu 12 grudnia pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim wzięli udział w szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich, które mają zastosowanie w bibliotekach. Szkolenie prowadziła dr Joanna Szyjewska-Bagińska, adiunkt Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Tematyka poruszana podczas tego spotkania to m.in.: ochrona wizerunku na plakatach zapraszających na spotkania autorskie, ochrona wizerunku autora na stronie internetowej biblioteki zawierającej informację o spotkaniu autorskim, zamieszczanie skanów okładek (nowości wydawniczych) na stronie internetowej.

GALERIA
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich. W tle od lewej: Małgorzata Zychowicz, pracownik Działu Metodyki i Promocji KBP; Beata Sawa-Jovanoska, z-ca dyrektora KBP; dr Joanna Szyjewska-Bagińska, adiunkt Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich. W tle od lewej: Małgorzata Zychowicz, pracownik Działu Metodyki i Promocji KBP; Beata Sawa-Jovanoska, z-ca dyrektora KBP; dr Joanna Szyjewska-Bagińska, adiunkt Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich. Z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska wita prowadzącą dr Joannaę Szyjewską-Bagińską.
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich. Z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska wita prowadzącą dr Joannaę Szyjewską-Bagińską.
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich. Prowadząca dr Joanna Szyjewska-Bagińska.
Pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie koszalińskim na szkoleniu z zakresu ochrony praw autorskich. Prowadząca dr Joanna Szyjewska-Bagińska.