Uczestnicy szkolenia z obsługi systemu bibliotecznego MAK+

28 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+, w którym uczestniczyli bibliotekarze z powiatu koszalińskiego i powiatów ościennych. Szkolenie brawurowo przeprowadził Jakub Salamon, przy wsparciu grupy autorów systemu z Instytutu Książki. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, a rozwiązania zastosowane w systemie komputerowym bardzo ułatwią pracę bibliotekarza.

GALERIA
Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska wita uczestników szkolenia z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ Uczestnicy szkolenia z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ pokazani na fotelach, zwróceni tyłem do obiektywu, w głębi widać prezentację wykonaną na szkolenie Prowadzący szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+, w dali widać prezentację multimedialną ze szkolenia Prowadzący szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+, w dali widać prezentację multimedialną ze szkolenia, na pierwszym planie widać tył głów uczestników