Od lewej na pierwszym planie: Zbigniew Bojar-Fijałkowski, za nim w głębi Czesław Bojar-Fijałkowski, z przodu przy mikrofonie Anna Bojar-Fijałkowska, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, w głębi miedzy nimi Prezydent Koszalina Piotr Jedliński

W dniu 24 sierpnia 2020 r. w budynku Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać zasłużonego koszalińskiego pisarza, Gracjana Bojara-Fijałkowskiego. Wydarzenie zainaugurował Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dariusz Pawlikowski. W uroczystości wzięły udział dzieci pisarza: córka Anna, starszy syn Zbigniew z żoną Elżbietą oraz młodszy syn Czesław również z żoną Elżbietą. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.

Gracjan Bojar-Fijałkowski: zasłużony koszaliński historyk, badacz przeszłości tych ziem, autor książek dla dzieci i dorosłych, już w roku 1987 został patronem tej filii. W 2012 r. w 100. rocznicę urodzin pisarza KBP wydała zbiór legend jego autorstwa pt. „O księżniczkach, zbójcach, karzełkach i... : wybór pomorskich legend”. Wydanie to było opatrzone ilustracjami dzieci, które brały udział w konkursie plastycznym. Konkurs ten po raz pierwszy KBP zorganizowała w 1987 roku. Obywał się więc on przez 25 lat! Dzisiejsze wydarzenie miało również symboliczny charakter, gdyż odsłonięcie tablicy odbyło się w rocznicę urodzin żony pisarza p. Zofii Bojar-Fijałkowskiej.

W kręgu zainteresowań Gracjana Bojara –Fijałkowskiego była zarówno przeszłość słowiańska Pomorza, jak niełatwe dzieje tych ziem i jej mieszkańców podczas II wojny światowej.

Urodził się w roku 1912 w Bobrownikach koło Lipca. Tradycje wojskowe w rodzinie, utrwalone udziałem starszych braci w walkach o niepodległą Polskę (gen. Czesław Młot-Fijałkowski, Polska Organizacja Wojskowa, ps. „Młot”; ppłk Stefan Fijałkowski, 1899-1966 Armia Krajowa, ps. „Baca”oraz „Młotek”; rtm. Kajetan Fijałkowski, 1915-1975 Armia Krajowa ps. „Rafał”), zdecydowały o wybraniu podobnej drogi życia. Czterej bracia zostali odznaczeni wieloma odznaczeniami w tym każdy z nich-Orderem Virtuti Militari.

Po ukończeniu szkoły średniej w Rypinie wstąpił do szkoły podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Gdy wybuchła II wojna światowa brał w niej udział jako oficer Wojska Polskiego, później zaś jako partyzant Armii Krajowej. Za tę działalność został aresztowany i osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, a następnie w innych obozach. Wojenna zawierucha zaprowadziła Gracjana Bojara Fijałkowskiego, aż do Armii Francuskiej. Znalazł się we francuskiej strefie okupacyjnej, gdy udało mu się kolejny raz uciec, tym razem z transportu jeńców do Alzacji. Był dowódcą I. szwadronu polskiego przy Armii Francuskiej w Biberach (1945 r.), dowódcą Kompanii Mazowieckiej przy Armii Amerykańskiej w Wetzlar (1946 r.). Do Polski wrócił w roku 1947.

W Koszalinie rozpoczął dziennikarską pracę w „Słowie Powszechnym”. Był działaczem wielu stowarzyszeń i organizacji. Udzielał się w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, pracownikiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Jego zainteresowania biegły dwutorowo. Badał kulturę i przeszłość słowiańską Pomorza. Na drugim biegunie była działalność naukowa związana z historią tych ziem podczas II wojny światowej. Pracował nad dziejami obozów jenieckich i losami więźniów, a ukoronowaniem tych pasji był doktorat w roku 1977 „Hitlerowska polityka wobec jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945”. Tematyce tej poświęcił jeszcze kilka pozycji książkowych. Zainteresowania przeszłością Pomorza przeniósł Gracjan Bojar-Fijałkowski na karty książek poświęconych wierzeniom, obrzędom, zwyczajom ludowym na tym terenie oraz dawnym mieszkańcom – ich zajęciom codziennym, pracy i rozrywkom, życiu rodzinnemu, historycznie udokumentowanym faktom z dziejów pomorskich miast i ciekawostkom, o których wspomina także w swych legendach.

W hołdzie swojemu pisarzowi miasto nadało jednej z ulic Jego imię.

Uroczyste odsłonięcie tablicy jest jednym z elementów projektu pt. „Wytropić zbójców z Gracjanem”, na który Koszalińska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura-Interwencje”.

GALERIA
Tablica na budynku Filii nr 3 KBP, poświęcona Gracjanowi Bojarowi-Fijałkowskiemu tuż przed uroczystym otwarciem. Przewiązana jest niebieską wstążką. Od lewej: Elżbieta oraz Zbigniew Bojar-Fijałkowscy Od lewej: Zbigniew, Czesław oraz Anna Bojar-Fijałkowscy Uczestnicy uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej Gracjana Bojara-Fijałkowskiego zgromadzeni przed budynkiem Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Od lewej: Przed budynkiem Filii nr 3 KBP stoją: Czesław, Anna, Zbigniew Bojar-Fijałkowscy, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Od lewej na pierwszym planie: Zbigniew Bojar-Fijałkowski, za nim w głębi Czesław Bojar-Fijałkowski, z przodu przy mikrofonie Anna Bojar-Fijałkowska, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, w głębi miedzy nimi Prezydent Koszalina Piotr Jedliński Od lewej na pierwszym planie: Zbigniew Bojar-Fijałkowski, za nim w głębi Czesław Bojar-Fijałkowski, z przodu przy mikrofonie Anna Bojar-Fijałkowska, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, w głębi miedzy nimi Prezydent Koszalina Piotr Jedliński Dzieci Gracjana Bojara-Fijałkowskiego, Predydent Koszalina Piotr Jedniński, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski oraz zgromadzona publiczność stoją przy budynku Filii nr 3 KBP Od lewej: Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Anna Bojar-Fijałkowska, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski Prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz dzieci Gracjana Bojara-Fijałkowskiego przecinają wstęgę na tablicy pisarza. W głębi widać kobietę fotografującą ten moment Pamiątkowe zdjęcie na tle odsłoniętej tablicy. Od lewej: Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Anna Bojar-Fijałkowska, Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Czesław oraz Zbigniew  Bojar-Fijałkowscy Czesław oraz Zbigniew Bojar-Fijałkowscy udzielają wywiadu dziennikarce Logo Narodowego Centrum Kultury