Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela realizuje projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Tomek i tajemnica zaginionego pomnika (cykl imprez promujących twórczość A. Szklarskiego w 105. rocznicę jego urodzin)”. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb literackich dzieci i młodzieży koszalińskiego regionu oraz podnoszenie ich kompetencji czytelniczych. Projekt to blok różnorodnych propozycji: konkurs plastyczny na najlepszą okładkę do wybranego dzieła Alfreda Szklarskiego, warsztaty literackie i graficzne dla dzieci i młodzieży z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego (których efektem będzie papierowa, elektroniczna i planszowo - wystawowa wersja komiksu); spotkania autorskie oraz wystawy. Atrakcyjna forma promocji czytelnictwa ma na celu dotarcie do osób (dzieci i młodzieży), które nie są aktywnymi uczestnikami życia literackiego w powiecie koszalińskim, a komiks oraz tematyka przygodowa to popularne trendy wśród młodzieży oraz dzieci, co potwierdzają także nasze statystyki udostępniania zbiorów. Połączenie 105. rocznicy urodzin Alfreda Szklarskiego oraz regionalnego wątku (legenda o zaginionym pomniku króla pruskiego) pomoże utrwalić tożsamość kulturową i narodową uczestników. Końcowy efekt projektu-wystawa plansz komiksowych - będzie ogólnodostępna i przystosowana dla osób z niepełnosprawnością dzięki audiodeskrypcji.

Grafika z napisem: Projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego