Fotografia przedstawia wiec poparcia dla społeczności ukraińskiej w Rynku w Koszalinie
Fotografia przedstawia wiec poparcia dla społeczności ukraińskiej w Rynku w Koszalinie

"Szanowni Państwo
w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wsparcia Ukrainy wobec agresji Rosji informujemy, iż zostało uruchomione specjalne konto bankowe:
Związek Ukraińców w Polsce
Nr konta: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731
koniecznie z dopiskiem "pomoc Ukraina - Ivanofrankiwsk".
Z pozyskanych środków zostaną zakupione w pierwszej kolejności medykamenty dla Wojsk Obrony w Iwano-Frankiwsku, miasta partnerskiego Koszalina i innych regionów.
Konto jest wiarygodne, sprawdzone. Rozlicznie z konta upublicznimy!
ps. prosimy o udostępniania osobom zainteresowanym"

Roman Biłas Przewodniczący Zarządu Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce