Andrzej Sochaj obok tabliczki z platatem promującym wykład na temat zagłady Romów i Sinti

W dniu 17 stycznia gościem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej był Andrzej Sochaj, zastępca Dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu oraz przedstawiciel Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Poprowadził on wykład pt. „Zagłada Romów i Sinti w czasie II wojny światowej (1939-1945) i przykłady ich upamiętnienia”. Nasz gość opowiedział zebranym m.in. na temat historii i tradycji Romów i Sinti. Podkreślał wagę i znaczenie, jakie mają dla każdego narodu jego symbole narodowe, takie jak: flaga, hymn, język. Zapoznał obecnych z genezą, skutkami i metodami przeciwdziałania powstawaniu i narastaniu stereotypów dotyczących Romów.

GALERIA
Publiczność zgromadzona na wykładzie Andrzeja Sochaja na temat zagłady Romów i Sinti Od prawej: Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dariusz Pawlikowski wita publiczność zgromadzoną na spotkaniu z Andrzejem Sochajem, dalej stoi Andrzej Sochaj, przed nimi widać zgromadzoną publiczność Fragment prezentacji na temat Romów. Na slajdzie widnieje portret Poli Negry, obok - z prawej strony zaciemniona sylwetka Andrzeja Sochaja Fragment prezentacji na temat Romów. Na slajdzie widnieje brama wjazdowa obozu Auschwitz-Birkenau, obok - z prawej strony zaciemniona sylwetka Andrzeja Sochaja