Koszalińska Biblioteka Publiczna, Instytut Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Przystanek Historia Koszalin zapraszają na wykład dr. Michała Siedziako „Wybory w PRL”, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 w budynku głównym biblioteki przy pl. Polonii 1.

Podczas spotkania będzie można nabyć publikację „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989)”.

Rządy komunistów w Polsce nigdy nie opierały się na demokratycznej legitymacji. W PRL regularnie przeprowadzano co prawda wybory sejmowe, ich wynik był jednak z góry przesądzony. Powszechne głosowania stanowiły element fasady maskującej rzeczywiste mechanizmy władzy, gdyż o podziale mandatów poselskich decydowały gremia kierownicze PZPR.
Książka stanowi wielopłaszczyznową analizę kolejnych wyborów do Sejmu PRL. Autor, wychodząc od charakterystyki systemów wyborczych Związku Radzieckiego i państw strefy radzieckiej dominacji w Europie, charakteryzuje zarówno ich oficjalny wymiar (przepisy prawa, propagandę, rytuały wyborcze), jak i to, co kryło się za wspomnianą fasadą: nieformalne praktyki, manipulacje i fałszerstwa, zakulisową rywalizację i działania aparatu represji. Opisuje kolejne kampanie wyborcze w PRL, społeczną percepcję peerelowskich głosowań, różnego rodzaju formy oporu oraz działania opozycji antykomunistycznej związane z wyborami.

GALERIA
bez-wyboru
bez-wyboru