Prof. Wojciech Nowiak składa pamiątkowy autograf podczas wykładu „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”
Prof. Wojciech Nowiak składa pamiątkowy autograf podczas wykładu „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”

O problemach związanych z powstaniem państwa Izraela opowiadał w dniu 28 listopada prof. Wojciech Nowiak podczas swojego wykładu pt. „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”.

70 lat temu, zgodnie z Decyzją Społeczności Międzynarodowej Ben Gurion ogłaszał powstało państwo Izrael. Odtąd, to miał być szczęśliwy dzień dla mieszkańców Izraela i Palestyny. Niestety tak się nie stało, a ostatnie 70 lat było dla Izraela okresem nieustannych wojen i konfliktów, a także prób pokojowego ułożenia relacji z sąsiadami. Wykład dopełniała wystawa zdjęć profesora z 2018 r. Zarówno wykład jak i wystawa ukazywały zwykłych ludzi - chrześcijan, muzułmanów i Żydów, żyjących razem w Izraelu i na Zachodnim Brzegu. Wszyscy oni są pokoleniami oczekującymi na trwały pokój. Była to wspaniała lekcja historii.

GALERIA
Na pierwszym planie publiczność zgromadzona na wykładzie prof. Wojciecha Nowiaka pt. „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”. W głębi , przed nią prof. Wojciech Nowiak.
Na pierwszym planie publiczność zgromadzona na wykładzie prof. Wojciecha Nowiaka pt. „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”. W głębi , przed nią prof. Wojciech Nowiak.
Na pierwszym planie publiczność zgromadzona na wykładzie prof. Wojciecha Nowiaka pt. „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”. Przed nią od lewej: Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dariusz Pawlikowski oraz prof. Wojciech Nowiak
Na pierwszym planie publiczność zgromadzona na wykładzie prof. Wojciecha Nowiaka pt. „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”. Przed nią od lewej: Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dariusz Pawlikowski oraz prof. Wojciech Nowiak
Na pierwszym planie prof. Wojciech Nowiak, na drugim planiepubliczność zgromadzona na prowadzonym przez niego wykładziewykładzie „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”.
Na pierwszym planie prof. Wojciech Nowiak, na drugim planiepubliczność zgromadzona na prowadzonym przez niego wykładziewykładzie „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”.
Publiczność zoblegająca prof. Wojciecha Nowiaka po jego wykładzie  „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”
Publiczność zoblegająca prof. Wojciecha Nowiaka po jego wykładzie „70-lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na pokój”