Ankietę pod nazwą „Badanie satysfakcji użytkowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej” zamieszczono na stronie internetowej i profilu facebookowym biblioteki 1 października 2022. Była dostępna przez 2 miesiące. Bardzo dziękujemy wszystkim użytkownikom naszej biblioteki, którzy wzięli w niej udział, ponieważ ich uwagi są dla nas bardzo cenne. Szczegółowe podsumowanie wyników ankiety znajduje się w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
prezentacja multimedialna wyników ankiety "Badanie satysfakcji użytkowików Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w 2022 r." 58
podsumowanie ankiety „Badanie satysfakcji użytkowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej” 106