Emerytowany dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński otrzymuje od burmistrza Macieja Berlickiego medal 675-lecia za bardzo dobrą współpracę z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczna Gminy i Miasta Sianów
Emerytowany dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński otrzymuje od burmistrza Macieja Berlickiego medal 675-lecia za bardzo dobrą współpracę z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczna Gminy i Miasta Sianów

Z inicjatywy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, w ramach promocji osiągnięć bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego, 7 lutego 2018 roku w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów, odbyła się Powiatowa konferencja „Analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego za 2017 rok”. W programie były 4 punkty, prezentacja wyników czytelniczych, prezentacja osiągnięć gospodarzy Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów, prezentacja osiągnięć Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz wizyta w filiach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów w Karnieszewicach i Siecieminie. Wśród  gości obecnych na konferencji nie zabrakło Burmistrza Sianowa p. Macieja Berlickiego, Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Sianowie, p. Wiesława Raczyńskiego, przedstawicielek Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz emerytowanego dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej – p. Andrzeja Ziemińskiego. Koszalińską Bibliotekę Publiczną reprezentowała pełniąca obowiązki dyrektora p. Beata Sawa-Jovanoska i instruktorka powiatowa Małgorzata Zychowicz. Licznie zgromadzeni uczestnicy, w tym  bibliotekarki pracujące w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego, z radością i dumą wysłuchały podsumowania swej działalności. Ciężka i wytężona praca na rzecz promocji książki i czytelnictwa przełożyła się na świetne wyniki czytelnictwa. Wszystkie wskaźniki statystyk bibliotecznych znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem 2016. Wszystkim pracownikom i dyrektorom bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego serdecznie gratulujemy!

GALERIA
Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki wraz z dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów Aleksandrą Kowalczyk otwiera Powiatową konferencję "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki wraz z dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów Aleksandrą Kowalczyk otwiera Powiatową konferencję "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Pełniąca obowiązki dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Beata Sawa-Jovanoska przemawia podczas Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Pełniąca obowiązki dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Beata Sawa-Jovanoska przemawia podczas Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Uczestniczki  Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Uczestniczki Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Monika Olszak przedstawia osiągnięcia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów podczas  Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Monika Olszak przedstawia osiągnięcia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów podczas Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Agnieszka Hryniewicz przedstawia osiągnięcia Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz podczas  Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Agnieszka Hryniewicz przedstawia osiągnięcia Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz podczas Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Wizyta w filli w Siecieminie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów podczas  Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Wizyta w filli w Siecieminie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów podczas Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Wizyta w filli w Karnieszewicach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów podczas  Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."
Wizyta w filli w Karnieszewicach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów podczas Powiatowej konferencji "Analiza wyników czytelniczych w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r."