Logo DKK
Logo DKK

Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w Dyskusyjnych Klubach Książki.

Inicjatorem i koordynatorem sieci DKK na terenie Polski jest Instytut Książki, a celem ich działalności jest przede wszystkim wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dorosłych i młodzieży oraz promocja wartościowej literatury.

Spotkania odbywają się najczęściej raz w miesiącu, uczestnicy klubów omawiają każdorazowo inną książkę wybraną spośród pozycji dostępnych w zbiorach DKK. Nasze spotkania stanowią doskonałą platformę wymiany doświadczeń i opinii. Każdy czytelnik, bez względu na poglądy, wiek i płeć jest mile widziany. Spotkania mają charakter nieformalny, nie obowiązują żadne opłaty, zapisy czy formalności.

 

W ramach KBP funkcjonuje obecnie sześć klubów:

- w Filii nr 3 (młodzieżowy),

- w Filii nr 4 (dla czytelników dorosłych),

- w Filii nr 8 (dla czytelników dorosłych),

- w Filii nr 9 (dla czytelników dorosłych),

- w Filii nr 12 (dla czytelników dorosłych),

- przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika (młodzieżowy).

 

Informacje o terminach spotkań oraz omawianych książkach znajdziecie Państwo na stronach internetowych poszczególnych filii bibliotecznych.