Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

24 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej już po raz 5-ty odbyła się Żywa Biblioteka. Żywa Biblioteka to wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie. To projekt, który pozwala Czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są Żywe Książki (czyli przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo), są Czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także Bibliotekarze – gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” Książki.

Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z Czytelnikiem. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” ma przede wszystkim wpłynąć na uprzedzenia względem konkretnej grupy - mniejszości, którą Książka reprezentuje. Rolą Książki nie jest jednak promocja swojego stylu życia czy światopoglądu. Rozmowa z Czytelnikiem jest dialogiem, próbą zrozumienia, oswojenia z innością. Wierzymy, że wpłynie to znacząco na zmianę postaw, przyczyni się do wzajemnego poznania, szacunku i tolerancji.

Tytuły Żywych Książek, z którymi można było porozmawiać w tym roku:

 • Alkoholiczka
 • Ateista
 • Feministka
 • Gej
 • Kobieta, która nie chce mieć dzieci
 • Osoba po kryzysie psychicznym
 • Osoba transpłciowa
 • Osoba z niepełnosprawnością
 • Osoba żyjąca z wirusem HIV
 • Pozarządowiec
 • Ukrainka
 • Weganka.

Od godz. 10.00 w sali kinowej KBP miała miejsce dyskusja o przejawach dyskryminacji w Polsce, którą poprowadził trener antydyskryminacyjny Radosław Bednarski, natomiast od 11.00 do 18.00 trwały rozmowy z Żywymi Książkami.

Na podstawie przeanalizowanych ankiet możemy podsumować Żywą Bibliotekę 2017 roku. Większość Czytelników to ludzie młodzi (poniżej 20 rż.). Gościliśmy m.in. uczniów Zespołu Szkół Nr 9, Zespołu Szkół Nr 8, II LO im. Broniewskiego, Zespołu Szkół Plastycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół nr 1, jak również młodzież gimnazjalną z Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 10. Goście Żywej Biblioteki dowiedzieli się o akcji gł. w szkole, z plakatów, strony Żywa Biblioteka / Human Library Koszalin na Facebooku oraz informacji w mediach. 100% uczestników widzi sens organizowania takiej imprezy. Połowa z nich widzi potrzebę rozszerzenia katalogu Żywych Książek o inne tytuły; m.in. o osobę aseksualną, muzułmanina, Żyda, osoby innego wyznania niż katolickie, byłego narkomana, kobietę po aborcji, lesbijkę, osobę czarnoskórą.

Spośród 12 przedstawicieli grup traktowanych stereotypowo bądź dyskryminowanych, najpopularniejszymi Książkami były w tym roku tytuły: Niepijąca alkoholiczka, Osoba z niepełnosprawnością, Osoba transpłciowa, Osoba po kryzysie psychicznym, Weganka, Gej. Pozostałe Książki: Ateista, Ukrainka, Osoba żyjąca z wirusem HIV, Kobieta, która nie chce mieć dzieci, Feministka oraz Pozarządowiec również cieszyły się dużym zainteresowaniem, wszystkie na zbliżonym poziomie.

Szacujemy, że ok. 700 osób odwiedziło w tym dniu Koszalińską Bibliotekę Publiczną i dowiedziało się o naszym projekcie i w różnym stopniu osobiście z niego skorzystało, w tym Żywe Książki zostały wypożyczone ponad 500 razy przez ok. 200 czytelników.

GALERIA
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej