Grafika promująca Żywą Bibliotekę 2019
Grafika promująca Żywą Bibliotekę 2019

24 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej już po raz siódmy odbędzie się Żywa Biblioteka.
Celami Żywej Biblioteki są:
1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.

To wydarzenie pozwala czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej.
Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.

Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana w roku 2000 w Danii podczas Festiwalu w Roskilde. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt Żywych Książek.

Metoda Żywej Biblioteki funkcjonuje już kilkanaście lat, rozprzestrzeniła się po całym świecie i jest realizowana w ponad 80 krajach. Organizacją, która czuwa nad Żywą Biblioteką i dba o jej jakość, jest Human Library Organization. W naszym mieście spotkania z Żywymi Książkami Koszalińska Biblioteka Publiczna organizuje od 2011 roku.

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są Żywe Książki (przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo, wykluczanych lub dyskryminowanych), są czytelnicy (osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także Bibliotekarze (osoby, które czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” Żywe Książki).

Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z czytelnikiem. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” ma przede wszystkim wpłynąć na uprzedzenia względem konkretnej grupy - mniejszości, którą Książka reprezentuje. Rolą Książki nie jest jednak promocja swojego stylu życia czy światopoglądu. Rozmowa z czytelnikiem jest dialogiem, próbą zrozumienia, oswojenia z innością. Wierzymy, że wpłynie to znacząco na zmianę postaw, przyczyni się do wzajemnego poznania, szacunku i tolerancji.

Żywą Książkę określa się Tytułem, który nadawany jest przez organizatora Żywej Biblioteki w porozumieniu z daną Żywą Książką. Jest on związany ze stereotypem, który tej Żywej Książki dotyczy.

Tytuły Żywych Książek, z którymi będzie można porozmawiać w cztery oczy przez 20 minut już 24 maja w KBP:

Alkoholik
Ateista
Buddystka
Były więzień
Ekoaktywista
Feminista
Feministka
Gej, Książka dostępna do godz. 15.00.
Kobieta bezdzietna z wyboru
Lesbijka
Matka osoby nieheteronormatywnej
Osoba aseksualna
Osoba transpłciowa
Osoba wytatuowana
Osoba z chorobą afektywną dwubiegunową
Osoba z doświadczeniem przemocy domowej
Osoba z zaburzeniami odżywiania
Rodzice osoby nieheteronormatywnej, Książki dostępne od godz. 16.00.
Senior - dumny gej
Uchodźca polityczny z Białorusi
Ukrainka
Weganka

 

Przychodząc do Żywej Biblioteki, jak w tradycyjnej bibliotece, należy zapisać się. Następnie można skorzystać z katalogu i wybrać konkretną Żywą Książkę. Jeśli Książka będzie w tej chwili dostępna, będzie można z nią porozmawiać w specjalnie zorganizowanej czytelni.

 

Program:
10.00-11.00 – wykład wprowadzający w tematykę Żywej Biblioteki (sala kinowa KBP)

Przedmową do tegorocznych Żywych Książek będzie opowieść o kwestiach, miejscach i sytuacjach, w których łączą się te historie oraz spotykają ich bohaterowie. Słuchacze wykładu zostaną przeprowadzeni przez mroki świata dyskryminacji aż do „światła w tunelu”, czyli perspektyw skutecznego reagowania wobec problemu. Prelegentka spróbuje wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi do dyskryminacji osób z różnych przyczyn i czym ona skutkuje, a także co warto robić, kiedy zetkniemy się z nią w codziennym życiu.
BIO: Hanna Kroczak, socjolożka, doktorantka, badaczka aktywna na polu kultury i problemów społecznych. Zagorzała fanka badań etnograficznych, w których dąży do zrozumienia działania jednostek i społeczności w ich „naturalnym środowisku”. Zawsze zainteresowana tym, co inne i marginalne, szuka wzorców wymykających się schematom i inspirujących do ulepszania rzeczywistości.


11.00-15.00 – wypożyczanie Żywych Książek (czytelnia KBP)
15.00-16.00 – przerwa obiadowa
16.00-18.00 – wypożyczanie Żywych Książek (czytelnia KBP)

Serdecznie zapraszamy!

 

PARTNERZY:
Human Library Organization
Żywa Biblioteka / Human Library Poland

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Regulamin Żywej Biblioteki w Koszalinie 38
Prologi Zywych Książek 39